Návody

pripojenie na FTP server

ftp

príprava grafiky na tlač

print

príprava grafiky na rezanie

cut

príprava orezovej krivky

orez

KOĽKO DPI

dpi

POMER STRÁN

pomer