Kontakt

Fakturačné údaje:


polep.sk s.r.o. - Šrobárova 739/21 - 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 47590254 - DIČ: 2023977901 - IČ DPH: SK2023977901
spoločnosť zapísaná v OR okr. súdu Banská Bystrica vložka č. 25993/S

Bankové účty :
Fio BANKA ( SKEUR )
260 052 7526 / 8330
IBAN SK53 8330 0000 0026 0052 7526 – SWIFT FIOZSKBAXXX

Fio BANKA ( CZCZK )
290 052 7528 / 2010

Tatra BANKA ( SKEUR )
292 290 7572 / 1100
IBAN SK94 1100 0000 0029 2290 7572 – SWIFT TATRSKBX

ČSOB ( SKEUR )
IBAN SK91 7500 0000 0040 2588 9609

KDE NÁS NÁJDETE?