Návody

pripojenie na FTP server

príprava grafiky na tlač

príprava grafiky na rezanie

príprava orezovej krivky

KOĽKO DPI

POMER STRÁN