Návody

príprava grafiky na tlač

príprava grafiky na rezanie

príprava orezovej krivky

KOĽKO DPI

POMER STRÁN